تست

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1398/2/3
تاریخ شروع دوره : 1398/2/3
تاریخ پایان دوره : 1398/2/3
نوع دوره : دوره آنلاین
نوع تدریس : نیمه گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

-

مفاد درسی :

-

تست
مدرسان