مهارت وتوانمندی در معماری

مهارت وتوانمندی در معماری

اشنایی با مهارت و توانمندی معماری و تعریف معماری

در این بلاگ موضوع تعریف معماری را مورد بررسی قرار میدهیم , هنر معماری از جمله هنر ها و رشته هایی است که همواره در طول تاریخ مورد توجه افراد و مردمان بوده است و همواره افرادی بوده اند که در طول تاریخ به عنوان معمار شناخته شده اند و به طراحی و ایجاد ایده برای ساخت بنا های تاریخی پرداخته اند و این هنر را به دیگران شناسانده اند از این رو در این مقاله بر این شدیم تا تعریف هنر معماری را مورد بررسی قرار دهیم .

تعریف رشته معماری

قبل از اینکه به بررسی موضوع تعریف رشته معماری بپردازیم به بررسی موضوع معماری چیست ؟ می پردازیم , در تعریف ساده و تعریف اولیه معماری این رشته به طوری تلقی میشود که در آن فضایی با استفاده از اصول و فنون و عوامل دیگری همچون طراحی داخلی آراسته میشود و در این نگاه فقط به معماری به چشم یک فن و تکنیک نگاه کرده میشود که بر اساس این نگرش معماری و عمران نزدیکی بسیاری به هم خواهند داشت , در تعریف دوم معماری به عنوان یک رشته و حرفه فنی – هنری نگریسته میشود که در آن علاوه بر ایجاد و پر کردن فضا باید به جنبه های هنری نیز نگریسته شود و با استفاده از هنر و خلاقیت به خلق ایده ها و سازه های اصولی در عین حال زیبا پرداخت .

بر اساس انگرش دوم به معماری هنر معماری مشترکاتی با سایر هنرهای زیبا مانند نقاشی , گرافیک , مجسمه‌سازی و … دارد و به این دلیل این رشته در کنار سایر رشته‌های هنری قرار می‌گرفته است , در حالی که بر پایه نگرش نخست غالباً رشته معماری در دانشکده فنی و مهندسی و در کنار رشته‌هایی مانند راه و ساختمان , عمران و مانند آن قرار دارد . در نگرش سوم و تعریف کلی معماری , توجه به معماری به عنوان رشته ای است که علاوه بر ترکیب بودن با هنر از رشته های دیگری همچون فلسفه و روان شناسی و … تاثیر می پذیرد و حتی سیاست در معماری نیز راه پیدا کرده است و معماری تحت تاثیر سیاست و دولت ها نیز قرا دارد .

مطالب
مهارت وتوانمندی در معماری
اشنایی با مهارت و توانمندی معماری و تعریف معماری